18.02.2021

#DhjetëPikatKryesorePër Fotografinë e madhe: ekonomia maqedonase në afatin e mesëm dhe të gjatë

Që të lëvizim në drejtim të duhur, nevojitet një konsensus për atë se ku duam që të arrijmë. Pikat kryesore për Fotografinë e madhe gjenden në linkun.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org

Kthehu në fillim