01.04.2022

Simulim i “Samitit Energjetik”

Në organizim të Fondacionit “Fridrih Ebert”Shkup dhe Univerzitetit “Goce Dellçev” Shtip me 29 Mars u mbajt simulim i “Samitit Energjetik”.

Në këtë samit studentë nga fakultete të ndryshme pranë UGD e morrën rolin e vendimmarësve edhe atë nga kryetari i qeverisë, e deri te prodhuesit e vegjël të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme dhe përfaqësues të organizatave qytetare të ndryshme, ndërsa kontribut të vetin përmes pjesëmarrjes së drejtëpërdrejtë do të japë edhe Zyrtari për të rinj nga Ministria e transportit dhe lidhjeve, Bratolub Shurllanoviq. Ideja e këtij samiti është ti afrojë studentët me procesin e dekarbonizimit të ekonomisë tonë, si edhe rëndësinë e diskutimit inkluziv dhe transparent për nevojat dhe mundësitë për tranzicion të drejtë energjetik.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org

Kthehu në fillim