23.03.2021

Новиот број на Предизвици “Борба против криминалот и корупцијата”

Каква е актуелната состојба во Република Северна Македонија во поглед на борбата против криминалот и корупцијата?

Што прави државата за справување со високата корупција? Какви се досегашните позитивни и негативни искуства? Кое е местото и улогата на граѓанскиот сектор и на јавноста/медиумите? Каква е перцепцијата vis a vis реал[1]носта кога станува збор за корупцијата? Кои се новите предизвици што ги носи глобализацијата? Какви се релациите на политиката со бизнис елитите кога станува збор за корупцијата? Ова, и редица други релевантни прашања поврзани со борбата против криминалот и корупцијата во Република Северна Македонија се анализирани во прилозите изготвени од еминентни познавачи од оваа област, сериозно навлегуваат во анализите на оваа исклучително комплексна и деликатна проблематика.

Новиот број на Предизвици можете да го преземете ТУКА

Фондација Фридрих Еберт Скопје

Бул. 8-ми септември 2/2-5
(Зградата на Гранд Плаза), 
1000 Скопје, 
Северна Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org

назад на почеток