01.06.2023

“Për tranzicionin midis legjislacionit ekzistues dhe atij të ri të punës në Maqedoninë e Veriut...

“Për tranzicionin midis legjislacionit ekzistues dhe atij të ri të punës në Maqedoninë e Veriut - shumë herët ose shumë vonë për një ligj të ri për marrëdhënie të punës”

Konferenca vjetore ndërkombëtare është mbajtur në Ohër me temën "Në tranzicionin midis legjislacionit ekzistues dhe atij të ri të punës në Maqedoninë e Veriut - shumë herët ose shumë vonë për një ligj të ri për marrëdhënie të punës". Konferenca organizohet nga Shoqata për të drejtë të punës dhe sociale të Maqedonisë së Veriut. Koordinatori i Programit të FES Shkup Valon Sadiki merr pjesë në këtë konferencë në rolin e të ftuarit, ku me siguri do të shfaqen bashkëpunime dhe partneritete të reja për të avancuar dhe përmirësuar botën e punës.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org

Kthehu në fillim