Programi i bursave

Programi i bursave të Fondacionit Friedrich Ebert

Promovimi i talentit rinor ka qenë një nga parimet themelore të FES-it. Bursat e para iu dorëzuan të rinjve të talentuar nga mjedisi i klasës punëtore të cilët kanë marrë pjesë aktive në demokracinë rinore të Republikës së Weimarit.

Pra, për FES-in, në procesin e selektimit, rol të rëndësishëm nuk luan vetëm arritja akademike e aplikantëve, por gjithashtu edhe përfshirja e tyre shoqërore dhe politike dhe qëndrimet e tyre personale.

Kush mund të aplikoj?

FES mbështet studentët nga universitetet shtetërore ose të akredituara nga shteti dhe nga kolegjet politeknike. Ai mbështet të gjitha lëndët akademike dhe programet pasuniversitare. Edhe studentët jo-gjerman kanë mundësinë të aplikojnë për programin e bursave. Megjithatë, ata duhet të jenë duke studiuar në Gjermani në kohën e aplikimit.

Për të mësuar më shumë rreth procesit të aplikimit dhe kë të kontaktoni, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të FES Bursave.

Departamenti i FES-it për Bursat shkollore.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org

Kthehu në fillim