Barazia dhe drejtësia sociale

Shoqëritë që janë më të barabarta janë më të mira. Ekonomitë funksionojnë në mënyrë më të mirë, sistemi arsimor është më efikas, mesatarisht, njerëzit janë më të shëndetshëm, jetojnë më gjatë dhe janë më të kënaqur me mundësitë e tyre në jetë. Prandaj, krijimi i një shoqërie më të barabartë dhe më të drejtë është vendimtare që një shtet të ecën përpara. Duke ndjekur vlerat themelore të demokracisë sociale, ne si FES Shkup e përqendrojmë punën tonë në një numër çështjesh të lidhura me këto tema.

Ne punojmë për një shoqëri të barabartë, që ofron mundësi të barabarta dhe mbrojtje sociale për të gjithë qytetarët. Kjo do të thotë akses të barabartë në arsim, paga të barabarta dhe sigurim social, po aq sa përqendrim në mbështetjen për ata që janë lënë jashtë, në vend të atyre që janë duke u zhvilluar vetë.

Lufta kundër çdo forme të diskriminimit dhe ngritja e vetëdijes për rëndësinë e një shoqërie tolerante për të krijuar një të ardhme më të suksesshme për të gjithë, është çelësi për ta arritur këtë. Kjo përfshin mbështetjen e përfshirjes së grave në fuqinë e punës, duke luftuar për kushte të mira dhe të drejta të punës dhe mundësi arsimimi po aq sa zbulimi dhe puna kundër diskriminimit strukturor dhe të përditshëm dhe stereotipave të lidhura me racën, orientimin seksual ose gjininë.

Lajmet e fundit dhe Ngjarjet

30.11.2020 | Barazia dhe drejtësia sociale | News, Ngjarje

Më 23 nëntor, Fondacioni “Fridrih Ebert” Zyra në Shkup, e promovoi Studimin shkencor “Fotografia e madhe: Ekonomia maqedonase në afat të mesëm dhe të…


më shumë

03.04.2019 | Barazia dhe drejtësia sociale | Ngjarje

Nën organizim të Fondacionit Fridrih Ebert, më 29 mars 2019, në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit “Goce Dellçev” në Shtip, u mbajt debati i parë…


më shumë

02.11.2018 | Barazia dhe drejtësia sociale | News

Më 30 tetor, përmes një diskutimi publik në temën “Roli i të rinjëve në sindikata” u prezantua Programi dhe Plani Aksionar për punë i Seksionit të të…


më shumë

FES interaktive

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org

Kthehu në fillim