Qëndrueshmëri dhe siguri

Marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe sundimi funksional i ligjit janë parakushtet për krijimin dhe mbajtjen e një sistemi demokratik. Përveç kësaj, një shoqëri ka nevojë për pjesëmarrje aktive dhe demokratike të të gjithë qytetarëve të saj dhe për dialog diplomatik nëpërmjet bashkëpunimit dypalësh.

Gjatë punës tonë në Maqedoninë e Veriut bashkojmë aktorë progresivë nga politika, shoqëria civile dhe mjedisi akademik për të bashkëpunuar dhe krijuar vizione të reja të përbashkëta dhe udhërrëfyes që ndikojnë në politikat kombëtare në rrugën drejt një mjedisi të sigurt.

Lajmet e fundit dhe Ngjarjet

17.03.2021 | Qëndrueshmëri dhe siguri | News, Ngjarje

Qëllimet dhe drejtimet strategjike të një vendi janë kyçe për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm.

Ashtu, afirmimi i fuqishëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në Bashkimin Evropian si dhe statusit ekzistues në anë të Marrëveshjes…


më shumë

16.10.2020 | Qëndrueshmëri dhe siguri | News

Karposh i pavarur dhe i vetëqëndrueshëm elektroenergjetik, 14.10.2020

Pas disa muajve punë me përkushtim, Fondacioni “Fridrih Ebert” e promovoj studimin për “Karposhin e pavarur dhe të vetëqëndrueshëm elektroenergjetik”.


më shumë

14.09.2020 | Qëndrueshmëri dhe siguri | News, Ngjarje

Njihu me malin për zhvillim të qëndrueshëm lokal "Eja në Ponikvë, njihe rajonin!"

Komunitetet që zhvillimin e tyre e mbështesin në mbrojtjen dhe promovimin e burimeve natyrore janë komunitete që realizojnë përparim ekonomik që është…


më shumë

FES interaktive

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org

Kthehu në fillim