FES në Maqedoninë e Veriut

Çfarë bëjmë ne?

Fondacioni Friedrich Ebert, në punën e tij udhëhiqet nga vlerat themelore të demokracisë sociale: liria, drejtësia, barazia dhe dialogu ndërkombëtar. Fondacioni Friedrich Ebert njëkohësisht zbaton këtë detyrë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ku ka zyrën e vet që nga viti 1996, kur filloi punën për të mbështetur procesin e transformimit të shtetit në fushat e pjesëmarrjes civile dhe aktivizmit, dialogut social, integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor.

Aftësia për të lidhur aktorët dhe palët e interesuara është një avantazh i veçantë i Fondacionit në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Dialogu, publikimet dhe programet e forumit të hapur në Maqedoninë e Veriut kontribuojnë për cilësinë e analizave politike dhe diskutimit në fushën e politikës, dialogut social, arsimit dhe çështjeve gjinore.kNxBjCdnbwGJzRzhxBzm?projector=1&messagePartId=0.1


Temat

Dialogu politik dhe angazhimi i shoqërisë civile
Temat

Dialogu politik dhe angazhimi i shoqërisë civile

Me definicion, dialogu politik shihet si "shkëmbimi i pikëpamjeve që presupozon praninë e të paktën dy subjekteve" - nganjëherë subjektet në fjalë mund të jenë parti politike, nganjëherë organizata të shoqërisë civile,... më shumë

Barazia dhe drejtësia sociale
Temat

Barazia dhe drejtësia sociale

Shoqëritë që janë më të barabarta janë më të mira. Ekonomitë funksionojnë në mënyrë më të mirë, sistemi arsimor është më efikas, mesatarisht, njerëzit janë më të shëndetshëm, jetojnë më gjatë dhe janë më të kënaqur me... më shumë

Arsimi dhe politikat rinore
Temat

Arsimi dhe politikat rinore

Arsimi është një nga gurthemelet e punës së Fondacionit Friedrich Ebert në Maqedoni. Aktivitetet tona përqendrohen në forumet edukative për politikat publike që ofrojnë sistemin më të përshtatshëm formal arsimor, duke... më shumë

Integrimi në BE
Temat

Integrimi në BE

Fondacioni Friedrich Ebert angazhohet fuqishëm në bashkëpunimin me aktorët kyç në promovimin e vlerave evropiane dhe arritjen e një shoqërie të zhvilluar të bazuar në të drejtat themelore dhe solidaritetin. më shumë

Qëndrueshmëri dhe siguri
Temat

Qëndrueshmëri dhe siguri

Marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe sundimi funksional i ligjit janë parakushtet për krijimin dhe mbajtjen e një sistemi demokratik. më shumë

Programe rajonale
Temat

Programe rajonale

Pas më shumë se dy dekadave të angazhimit në Evropën Juglindore, FES pranon se sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohet ky rajon mund të zgjidhen më së miri përmes një kuadri rajonal të përbashkët. më shumë

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org

Praktika

Praktika

Zyra e Shkupit e Fondacionit Friedrich Ebert rregullisht ofron punë praktike. më shumë