Integrimi në BE

Fondacioni Friedrich Ebert angazhohet fuqishëm në bashkëpunimin me aktorët kyç në promovimin e vlerave evropiane dhe arritjen e një shoqërie të zhvilluar të bazuar në të drejtat themelore dhe solidaritetin. Angazhimi ynë në Maqedoninë e Veriut bazohet në një kuadër gjithëpërfshirës që përfshin debate dhe diskutime me shoqërinë civile, përfaqësues qeveritarë, aktorë politikë, diplomatë dhe përfaqësues e Bashkimit Evropian në nivel kombëtar dhe midis të gjitha vendeve të rajonit.

Për shumicën e shtetasve maqedonas, perspektiva e anëtarësimit në BE përfaqëson prosperitetin ekonomik, garancitë sociale dhe mjedisin e sigurt. Qëllimi i FES-it Shkup është të mundësojë një zhvillim të qëndrueshëm dhe të ekuilibruar përmes diskutimit progresiv në politikën publike, të jashtme dhe të sigurisë brenda kuadrit të BE-së.

Lajmet e fundit dhe Ngjarjet

07.11.2019 | Integrimi në BE | News, Ngjarje

Më 15 Tetor, Fondacioni rajonal Fridrih Ebert Shtiftung si dhe zyra e tyre në Shkup në bashkëpunim me Institutin Renner në Vienë organizuan panel…


më shumë

11.09.2018 | Integrimi në BE | News

Me rastin e vizitës zyrtare në vend nga ana e Ministrit shtetëror për Evropë të Gjermanisë, Mihael Rot, zyra e Fondacionit Fridrih Ebert në Shkup,…


më shumë

03.07.2018 | Integrimi në BE | Ngjarje

Trendi në rritje i lajmeve të rrejshme dhe përhapja e keq informimit po bëhet problem global. Përhapja e storjeve, thashethemeve përmes mediave…


më shumë

FES interaktive

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Skopje

Adresa: 8-mi Septemvri 2/2-5
(TCC Grand Plaza),
Shkup 1000,
Maqedonia e Veriut

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org