Политика на приватност

Веб налитика

Интернет страната користи Матомо софтвер за веб аналитика. Матомо користи "cookies", кои се текст фајлови поставени во вашиот комјутер со цел да и помогнат на веб страната да анализира како корисниците ја користат страната.

Генерираните информации од страна на "cookies" за користењето на ввеб страната (вклучувајќи ја и IP адресата) ќе бидат зачувани на серверот на даватеот на услуги во Германија. Можете да одбиете да користите "cookies" преку соодветните подесувања на вашиот пребарувач, но имајте предвид дека во тој случај нема да бидете во можност да ја користите страната во целост.

назад на почеток