Правно известување

Правно известување на Фридрих Еберт-Стифтунг е.В.

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn
+49 (0) 228 883-0
+49 (0) 228 883-9207

www.fes.de

Yредник

Friedrich-Ebert-Stiftung Skopje

St. Borka Talevski 42/6
100 Skopje
Macedonia

+389 2 3093181/182

contact(at)fes-skopje.org
www.fes-skopje.org
skopje.fes.de

Oдговорен за содржината

Директор за Северна Македонија, René Schlee