01.06.2023

"На преминот помеѓу постоечкото и новото работно законодавство во Северна Македонија...

"На преминот помеѓу постоечкото и новото работно законодавство во Северна Македонија - премногу рано или премногу доцна за нов закон за работните односи"

Во Охрид се одржа Меѓународната годишна конференција со тема "На преминот помеѓу постоечкото и новото работно законодавство во Северна Македонија - премногу рано или премногу доцна за нов закон за работните односи". Конференцијата е во организација на Здружението за трудово и социјално право на Северна Македонија. Програмскиот координатор на ФЕС Скопје Валон Садики зема учество на оваа Конференција во улога на гостин, од каде секако ќе произлезат нови соработки и партнерства за унапредување и подобрување на светот на работата.

Фондација Фридрих Еберт Скопје

Бул. 8-ми септември 2/2-5
(Зградата на Гранд Плаза), 
1000 Скопје, 
Северна Македонија

+389 2 3093-181 / -182
contact(at)fes-skopje.org